Nieuws uit het CvK

Op 23 oktober hebben we weer vergaderd. Hierbij enkele punten die voor u en voor jou van belang zijn.
- Evan Bogerd gaat het concert, ter ere van 40-jarig jubileum van ons orgel, vormgeven samen met ds. C. G. Visser. We gaan ook wat over de geschiedenis van het orgel vertellen. Ook is er een verrassing voor de organisten en wellicht ook voor u! Allemaal dus de agenda vrijhouden op 10 november!
- De aanhef van de kerkbode is nogal versnipperd en niet overzichtelijk. Dit wordt aangepast.
- Dirk Kroon gaat stoppen als kerkrentmeester en penningmeester. Gerco van ’t Foort is in zijn plaats gekozen. Hij moet beslissen of hij dit werk op zijn weg ziet liggen. Laten we daarin om hem heen staan en voor hem bidden.
- Er zijn verschillende aanwonenden die belangstelling hebben om de stukjes grond, die achter de wadi liggen bij het kerkpad, over te nemen. We gaan hier verder mee om deze in één keer over te dragen.
- Er zat € 2895 in de enveloppen die ingeleverd werden met de najaarsbijdrage. Via de bank komt nog van alles binnen. Hartelijk dank hiervoor.
- We mochten ook nog € 1000 ontvangen als gift uit een erfenis. Ook daarvoor hartelijk dank.
- We zoeken voor de zaterdag nog gemeenteleden, die willen meehelpen met bladblazen tijdens de herfst. Nu doen de kosters het vaak, maar die zijn zondag ook al druk. Als u graag wil helpen neem dan contact op met Wim van Harten of één van de kosters.
- Helaas stond de keuken in Eben-Haëzer weer een keer blank. Het dak lekt niet, dus het moet hogerop vandaan komen. We gaan hier naar kijken. Met de renovatie denken we erover om het hele dak van de entree wat hoger op te trekken. Dan wordt de entree wat lichter en toegankelijker en kunnen we gelijk de lekkage verhelpen.
- Pas ging het mis bij een begrafenis. Er kwamen veel mensen condoleren en hierbij werd de hoofdingang gebruikt i.v.m. de regen. Volgens de regels moet de zijingang gebruikt worden, zodat de jeugd ook vrij de kompaszolder op kan. Dit lukte nu niet. Excuses hiervoor.
- Gemeenteleden met goede oren zullen het wel gehoord hebben. Er was een hoge pieptoon hoorbaar tijdens de eredienst. Afgelopen week is er door deskundigen naar gekeken en is het geluid aangepast. Helaas is daarbij het systeem in de war geraakt en werden de beamerpresentatie en het geluid flink gestoord. Omdat ook nog het oortje aan de microfoon van ds. Visser afbrak werd iedereen afgeleid. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Techniek is blijkbaar erg ingewikkeld.
- Er wordt weer een rolsteiger geleend om alle lampen en rolgordijnen boven in de kerk schoon te maken. We willen dit jaarlijks gaan doen en hebben het dus in onze jaarplanning gezet
- Er is eindelijk een nieuw slot op de buitendeur van Eben-Haëzer. Deze is nu op slot van 23.00 tot 7.30 uur. Je kan er wel uit, maar niet meer in. De kosters hebben een sleutel om er toch in te komen.
- Dit jaar komt er geen vrijwilligersavond. De barbecue van het afgelopen jaar was goed bevallen, maar er was wel veel werk aan. We willen dit om het jaar organiseren.
- Aan de binnenzijde van de zijingang is de vloer van binnen opgehoogd om deze rolstoeltoegankelijk te maken. Ook is het buitenrooster vervangen door een deurmat.
- Op 13 november zal er, na het isoleren van de spouwruimte, ook beter isolerend dubbel glas in zaal A en B komen. De klapraampjes zullen dan vervangen worden door roosters.
- De kerk in Kootwijk is weer geïnspecteerd door de monumentenwacht. Er zijn een paar verbeterpuntjes te vinden in het inspectieverslag. Bv. over de schoorsteen op de kerk, die wat kwetsbaar wordt op de zolder van de kerk. Deze wordt nooit meer gebruikt, maar staat er nog steeds op.
- De renovatiecie. heeft een bezoek gebracht aan de Rank in Garderen en de Bethelkerk in Barneveld om zich verder te oriënteren op de inrichting van het nieuwe Eben-Haëzer. De tekeningen zijn klaar en zullen op de gemeenteavond kort gepresenteerd worden.
College van Kerkrentmeesters