Nieuws uit het CvK

Op 21 augustus hebben we weer vergaderd. Vooraf hadden we overleg met het bestuur van het Rehobothkoor. Zij repeteren elke maandagavond in onze kerk. We evalueerden hoe het ging. Afgelopen seizoen is hun percolator (koffiemachine) verdwenen uit zaal A in Eben-Haëzer. Misschien dat de eerlijke vinder deze weer terug kan bezorgen. Hij was nog nieuw. Hierbij enkele punten die voor u en voor jou van belang zijn.
- De kelder van Eben-Haëzer lekt. Het stucwerk onder een raam komt naar beneden. Het afdekken van de lichtkoekoek heeft dus niet geholpen. We gaan een professional vragen om het beton van de wand te impregneren.
- Bij het nadenken over de renovatie van Eben-Haëzer werd door de begrafenisondernemers opgemerkt dat de drempel bij de ingang bij de rouwkamer wel erg rolstoelonvriendelijk is. We gaan alvast een nieuwe hardstenen drempel bestellen.
- Nu de warmtepompen aangesloten zijn kunnen we de kerk temperatuur beter regelen. We willen de zomertemperatuur op ongeveer 20.5 graad zetten en de wintertemperatuur op 16,5 tot 17,5 graad. Bij een goede bezetting van de kerk kan de temperatuur best een paar graden oplopen tijdens de dienst. Vandaar dat we laag beginnen. De temperatuur is niet door de kosters te veranderen, omdat deze van tevoren ingesteld is.
- Zoals u gemerkt hebt zijn de uitnodigingen voor de opening winterwerk dit jaar door de lopers van de najaarsbijdrage bezorgd. Iedereen hiervoor hartelijk dank!
- We gaan volgend jaar een 2e krm-er inroosteren als er één van de ouderlingkerkrentmeesters ouderling van dienst is. Dan komt er wat rust in de consistorie als het collectegeld opgehaald wordt uit de kerk.
-De jaarrekening van 2022 is door ons goedgekeurd. Deze staat ook al op de ANBI pagina van onze website en kan tijdens de gemeente avond in november nader toegelicht worden.
- 10 november is het 40 jaar terug dat ons orgel in gebruik genomen werd in een dienst geleid door ds. Voets. Om dit te gedenken en om u wat meer te vertellen over de geschiedenis van onze orgels willen we op deze avond een orgelconcert organiseren. We zouden dit al voor de coronagolf doen, maar toen is het dus niet doorgegaan. Ds. Visser neemt hiervoor het voortouw.
- We willen op verzoek enkele stukjes grond tegen het Hoevedorp aan te koop aanbieden aan aanwonenden. De wadi moet wel intact blijven.
- De riolering naar het zendingshuis en Eben-Haëzer zit regelmatig verstopt. We willen hiervoor een definitieve oplossing vinden maar de wortels van de drie eiken voor het huis maken dit ingewikkeld. U hoort hier nog van.
- Per 1 september is de familie Baars- v/d Hee in het zendingshuis getrokken. Daarvoor is het huis van binnen goed opgeknapt. De eiken vloer is geschuurd, muren werden gesausd en er werd flink geschilderd en behangen. Diederik Brunekreeft heeft nu de kerkzijde van het dak voorzien van een betere goot, zodat we hopen dat ook deze kant niet meer gaat lekken.
- De najaarsbijdrage komt i.v.m. ons vergaderschema pas in oktober.
College van Kerkrentmeesters