Nieuws uit het CvK

Ondanks de vakantie wordt er hard gewerkt bij de kerk. Inmiddels zijn de warmtepompen aangesloten en functioneren ze. De afgelopen zondagen zou u zomaar koude voeten gekregen kunnen hebben in de kerk. We kunnen nu dus de kerk koelen als er weer tropische dagen naderen! Iedereen, die hieraan meegewerkt heeft hartelijk dank. De kelder ziet er zo weer keurig uit. Daarnaast heeft het oudste gedeelte van Eben-Haëzer (zaal A en B) spouwmuur isolatie gehad. Zo is er een begin gemaakt met de renovatie. Ook hebben we verder nagedacht over de trappen in EH. Wellicht kunnen we deze omdraaien, zodat je met een rechte trap naar de kelder kan in plaats van een draaitrap. Dat maakt het wel veiliger. Al met al vorderen de plannen langzaam. De afgelopen maanden hebben we diverse grote giften gehad van oudere gemeenteleden, die door verkoop van een huis of het ontvangen van een erfenis geld aan ons overmaakten. We kregen zo gifen van € 5000, €10.000 en zelfs een gift van € 50.000. We zijn hen hier erg dankbaar voor. We willen dit geld gaan gebruiken voor de renovatie van Eben-Haëzer.