Nieuws uit het CvK

Na onze vergaderingen op 18 maart en 22 april willen we jullie graag op de hoogte brengen van enkele punten die besproken zijn:
-Betsy van Essen doet al vele jaren de boekhouding van de kerk voor ons. Dit kost behoorlijk wat tijd, daarom zijn we op zoek naar iemand die haar kan helpen bij de boekhouding, met name het inboekwerk.
-Verschillende mensen hebben een vrijwilligersovereenkomst met de kerk die binnenkort afloopt of inmiddels is afgelopen. We gaan controleren welke overeenkomsten vernieuwd moeten worden. Mensen die meerdere uren per week werkzaam zijn voor de kerk kunnen hier gebruik van maken. Vaak wordt daarbij afgezien van daadwerkelijke uitbetaling, waardoor de vergoeding als gift aftrekbaar is.
-We bespreken de renovatie en merken dat er flink doorgewerkt wordt. Helaas is er nog wel een groot gat tussen de begroting en de beschikbare middelen.
-Via de renovatiecommissie om nieuwe namen te gebruiken voor de zalen als Eben-Haëzer straks klaar is. Het idee is om voor de kelder namen van rivieren in Israël te gebruiken, voor de begane grond steden van Israël, en voor de zolder bergen uit Israël.
-Naar aanleiding van vragen gaan we kijken of er beugels voor fietsen kunnen worden geplaatst aan de kant van de Veluweweg, zodat (elektrische) fietsen goed vastgezet kunnen worden.
-We willen onderzoeken of we extra lampen kunnen plaatsen om de verlichting op het kerkpad te verbeteren.
-De subsidieaanvraag voor de warmtepompen in Eben-Haëzer is goedgekeurd. Hierdoor krijgen we straks ruim 13.000 euro van de kosten terug.
College van Kerkrentmeesters