JOVO

Op woensdag 10 januari komt de JOVO-kring weer samen. We lezen Lukas 18: 9-14, de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Een verhaal over rechtvaardig en schuldig en hoe God dat ziet. Ook dit keer zijn belangstellenden hartelijk welkom. Vanaf 20.00 uur is er koffie en we beginnen om 20.15 uur op de zolder van Eben-Haëzer. Ds. Vroegindeweij