JOVO

Op woensdag 6 december komt de JOVO-kring weer samen. We lezen Lukas 16: 1-13, de gelijkenis van de onrechtvaardige (slimme?) rentmeester. Een vreemde gelijkenis waarvan de boodschap niet zomaar duidelijk is. Ook dit keer zijn belangstellenden hartelijk welkom. Vanaf 20.00 uur is er koffie en we beginnen om 20.15 uur op de zolder van Eben-Haëzer. Ds. Vroegindeweij