JOVO

Op woensdag 15 november komt de JOVO-kring weer samen. Dit seizoen staan we stil bij verschillende gelijkenissen van de Heere Jezus en dit keer staan we stil bij Markus 6: 45-52. De gelijkenis daar wordt niet zozeer door Jezus verteld, maar wel getoond, en er is voor ons veel van te leren. Ik hoop dat iedereen er weer bij is, maar ook nieuwe deelnemers blijven hartelijk welkom. Vanaf 20.00 uur is er koffie en we beginnen om 20.15 uur. Je vindt ons op de zolder van Eben-Haëzer. Ds. Visser