Herinnering: enquête evangelisatiecommissie

Na de berichtgeving de afgelopen weken zien we dat er al een heel aantal enquêtes zijn ingevuld. Hartelijk dank! We denken alleen dat er ook nog veel gemeenteleden zijn die de vragenlijst niet hebben ingevuld, vandaar deze oproep: we willen graag dat de enquête een zo goed mogelijk beeld geeft van onze gemeente, dus willen u en jij hem invullen?
Het zijn zo'n 30 vragen en het invullen kost niet meer dan 5 minuten. Het invullen kan ook makkelijk op je telefoon als je dat fijner vindt. De enquête is te vinden op www.pknkwb.nl/vragenlijst of bij de uitgang van de kerken.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking! Met vriendelijke groet,
de evangelisatiecommissie