Grijs en groen - over generaties in de kerk

In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel gasten. Zij kwamen af op de lezing die Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een korte lezing zal ze ingaan op godsdienstige vorming in een pluriforme samenleving en de rol van kerken en ouders hierbij. Daarna gaan we aan de hand van thematafels verder met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over:
-Leren geloven als je weinig andere christenen kent
-Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?
-Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren
-Welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren?
-Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst
Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was: van harte welkom. Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kun je bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/l5Si2_kdMmk. Daarmee kun je je geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven. Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen.
Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door! Als je komt, stuur dan uiterlijk 23 mei een mail aan de scriba van de classis: cvVeluwe@kpnplanet.nl. Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Bart Lijbers.png

Bart Lijbers

Scriba Wijkgemeente 1

Henco van de Weerd.png

Henko van de Weerd

Scriba Wijkgemeente 2

Jeannette Kroon.png

Jeannette Kroon

Coördinator kosterswerk