Gemeenteavond 23 november 19.45 uur

Een gemeenteavond is bedoeld voor de gehele gemeente! We hebben dan ook diverse onderwerpen die we graag met u en jou willen delen en/of bespreken:
-Het beleidsplan is in eerste lezing vastgesteld door de kerkenraad en is inmiddels te raadplegen op de website. Op de gemeenteavond lichten we dit toe.
-Onze plaatselijke regelingen hebben we weer in lijn gebracht met de kerkorde. Ook deze zijn ter inzage op de website te vinden en lichten we kort toe.
-CvK zal kort wat schetsen van de renovatieplannen van Eben-Haëzer
-Diaconie zal iets vertellen / laten zien van de noodhulp aan Oekraïne.
-De commissie Veilige Kerk zal zich presenteren en met ons nadenken over wat dat anno 2023 inhoudt: ‘Veilig Kerk zijn’. Wat is daarvoor nodig en hoe doe je dat? De kerkenraad vindt het belangrijk om de randvoorwaarden daarvoor te scheppen zodat de kerk een veilige plek is en blijft voor iedereen. Aan de hand van casuïstiek gaan we hierover nadenken en met elkaar in gesprek.
Genoeg stof voor het vullen van deze avond! Inloop is vanaf 19.30 uur. We willen om 19.45 uur beginnen en streven ernaar om 22.00 uur af te ronden.
De kerkenraden heten u en jou van harte welkom!

Bart Lijbers.png

Bart Lijbers

Scriba Wijkgemeente 1

Henco van de Weerd.png

Henko van de Weerd

Scriba Wijkgemeente 2

Jeannette Kroon.png

Jeannette Kroon

Coördinator kosterswerk