Follow Me catechisatie

We hebben stilgestaan bij het offer van de Heere Jezus aan het kruis, de straf die Hij droeg ook voor onze zonden. Na Zijn lijden en sterven is Jezus uit de dood opgestaan. Wat betekent dat voor ons, dat Hij is opgestaan? Daar denken we over na op 5/6 februari.