Dagboek Handvol Koren van de GZB

U kunt dit dagboekje afhalen in Eben-Haëzer. Contante betaling à € 14,95 is mogelijk, verzoek om het bedrag gepast in het geldkistje in Eben-Haëzer te doen. Of overmaken naar bankrekeningnummer NL42RABO 0305 5647 22 t.n.v. N.H. Gem. Kootwijk Kootwijkerbroek, o.v.v. Handvol Koren.
Heeft vragen of bent u niet in staat om het op te halen, neem contact op met Hetty van de Pol, 0630 714 953. App sturen mag ook. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek.