Catechisatie Follow Me

Op 11/12 maart is er géén catechisatie, we zien jullie graag in de kerk op Biddag 13 maart. Op 18/19 maart is het alweer de laatste avond van dit seizoen! God geeft ons de doop, als teken van Zijn belofte dat Hij onze zonden wil afwassen. Wij mogen een kind van God zijn! Things-to-do: zoek je doopkaart op en vraag je ouders wat ze kunnen vertellen over jouw doopdienst. Waarom hebben ze jou laten dopen? Als afsluiting is er wat lekkers op zolder. Welkom allemaal!