Nieuws van de diaconie

Nieuws

De januari vergadering van de diaconie heeft weer plaatsgevonden. We mochten met elkaar eerst stilstaan bij rijke woorden uit Romeinen 10. Daarna spraken we over praktische zaken, ondersteuning, het geven van aandacht en hulpvragen. Ook zijn zorgen in gemeente en daarbuiten besproken. Statistisch gezien zouden vanwege de energiecrisis meer zorgen onder ons zijn dan bekend. Mensen we zijn er voor u en als er zorgen zijn, neem contact op met één van de diakenen of mail naar diaconie@hervormdkootwijkerbroek.nl.

Voor het beleidsplan zijn nog enkele aanpassingen gedaan en zo mocht dit afgerond worden. Veel bedankjes hebben we ontvangen van organisaties, die we als gemeente mogen ondersteunen. Met Woord & Daad zijn we in contact vanwege adoptiekinderen die we ondersteunen. We hoorden van mooie dingen vanuit de Oekraïne commissie. Wat is er veel gedaan door vele vrijwilligers, tot en met aggregaten voor ziekenhuizen. Veel dank voor al die inzet en al uw giften.

In Kootwijk waaide een boom om, door snelle actie met hulp van gemeenteleden en buren was dit zo opgeruimd, dank daarvoor! We hebben besloten een expert in te schakelen om andere bomen te onderzoeken, zodat de veiligheid in dit stukje bos, waar veel mensen van genieten, gewaarborgd blijft. Blij zijn we met de ouderen contactmiddagen in de Essenburcht, wat zo goed mag gaan. Als u nog niet geweest bent, ga ook eens kijken. Op 17 mei hopen we een gezellig uitstapje te gaan maken, zet u dit vast in uw agenda? Verdere info volgt!

Uw diaconie

Person.svg

Ab Brandsen

Diaken (secretaris)