Wijzigingen kinderen in de kerk en kinderoppas

Met een aantal gemeenteleden en de dominees is nagedacht hoe de kinderen beter in de kerkdienst kunnen ingroeien. Daarnaast willen we hen graag meer van de bijbel meegeven op hun eigen niveau. In psalm 78 komt dit heel mooi naar voren: Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

We zijn tot de volgende invulling gekomen. De kinderen van de basisschool in groep 1 en 2 gaan met hun ouder(s)/verzorger(s) de kerk in. Na het gebed en voor de schriftlezing zal er een kinderlied worden gezongen waarna de kinderen naar de kelder in Eben Haëzer gaan.

Voor de kinderen van groep 3 en 4 is er een bijbelklas, zij vertrekken tegelijk met de kinderen van groep 1 en 2 en gaan naar de oude kompaszolder. Na het lied wat wordt gezongen als amen op de preek komen zij terug in de kerk en gaan terug naar de plek waar ze zaten.

Beide groepen worden in de hal achterin de kerk opgewacht door de leiding en gaan samen met hen naar Eben Haëzer. Hier krijgen zij hun eigen programma volgens de op hun leeftijd afgestemde methode van de HGJB.

Een aantal keren per jaar zal er, naast het lied, ook een kindermoment zijn waarin onderdelen van de eredienst worden uitgelegd die in de in de Bijbelklas verder worden besproken.

Deze opzet gaat in op zondag 27 augustus.

Door deze uitbreiding zoeken we meer mensen die willen helpen bij de kinderoppas of bijbelklas. We hebben al een aantal enthousiaste vaders die gaan meehelpen bij de bijbelkas, wil(t) u/jij ook 1 keer in de 8/9 weken helpen bij de kinderoppas of bijbelklas? Meld je dan aan via kinderoppas@pknkwb.nl

Voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 willen we 10 keer per jaar een kerkboekje maken. Hiervoor zoeken we iemand die dit wil samenstellen. Meld je hiervoor aan bij Bertine via 0615387319 of bertinevanroozelaar@live.nl. Ook voor vragen kun je hier terecht.

Daarnaast wordt bij de 2-jarigen een Bijbelverhaal voorgelezen en bij de 3-jarigen de HGJB methode ingezet. Zo worden ook zij betrokken bij het woord van God.

We willen iedereen vragen om gebed voor alle kinderen en het werk hieromheen zodat deze kinderen de vruchten van de Geest mogen uitdragen.

Person.svg

Jannêt Hols

Organisator kinderoppas

Person.svg

Bea van de Bosch

Organisator Bijbelklas

Lisette Happel.png

Lisette Happel

Organisator kinderoppas