Vrouwenbijbelkring

Zoals we de laatste keer afgesproken hebben hopen we op donderdag 29 februari weer als kring bij elkaar te komen. We willen dan samen Bijbelstudie nr. 9 bespreken. Deze gaat over het Openbaring 21 en daarvan het 1 e  deel: Gods nieuwe wereld. Paula zal deze Bijbelstudie met ons lezen en Ria zoekt er een gedicht bij. Masina en Ellie zorgen voor de zaal, koffie en thee. En Hetty trakteert deze avond. Omdat er, van onze kant, wat onduidelijkheid is over de komende avonden geven we hier even de datums door: 29 febr., 14 maart en 11 april. We hopen weer op een gezegende avond. Iedereen  hartelijk welkom en we beginnen om half 8.