Verantwoording diaconie

Van januari tot en met mei hebben wij als diaconie de volgende opbrengsten mogen ontvangen voor de collectes met een gericht doel:
15 januari De Herberg     € 1123,87
5 februari Voedselbank     € 2283,18
12 februari Project 1027 (Malawi)   € 1068,77
19 februari Stichting De Hoop    € 1545,43
26 februari Project 1027 (Aardbeving Syrië en Irak) €12527,41
12 maart Mercy Ships € 1298,11
16 april St. De Schuilplaats € 1462,97
7 mei Project 1027 (Noodhulp Zuid Soedan) € 1333,40
28 mei GZB € 1338,12
Wij willen graag iedereen hartelijk danken voor alle giften die deze periode binnen gekomen zijn via ambtsdragers, de bank, door middel van de collecten of op een andere manier.
Bovenal willen wij God danken dat ons werk in en buiten de gemeente op deze manier nog door kan gaan. De diaconie

Person.svg

Ab Brandsen

Diaken (secretaris)