Solidariteitskas

Rond deze tijd ontvangt u weer het briefje met de vraag uw bijdrage voor de solidariteitskas over te maken. De helft van het bedrag is voor het werk in de eigen gemeente, de andere helft is bestemd om projecten binnen de PKN te financieren. Wij vragen uw bijdrage over te maken op banknummer NL02RABO0305511025 t.n.v. Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek onder vermelding van uw lidnummer. (dit staat op het rode briefje onder uw adresgegevens) Bij voorbaat dank voor uw medewerking. College van kerkrentmeesters