Omzien naar elkaar. Zorgen?

Nieuws Diaconie

Als diaconie hebben we vorige week weer vergaderd. Duidelijk is, dat er veel zorgen zijn in de wereld en dichtbij. Zelden hebben we zoveel verzoeken om giften van organisaties ontvangen. Op veel plaatsen is hulp nodig èn organisaties ontvangen minder bijdragen dan waar op gerekend is. Dat zegt wel wat. Ook dichterbij verwachten we een toename van de hulpvraag, vanwege o.a. de hoge energieprijzen.

We hebben in deze vergadering de begroting voor 2023 vastgesteld, waarin we daar ook rekening mee gehouden hebben. In de afgelopen periode hebben we op verschillende plaatsen aandacht of een helpende hand kunnen bieden. Mocht je zorgen hebben, schroom niet om contact op te nemen met een van de diakenen of stuur een mailtje naar diaconie@hervormdkootwijkerbroek.nl. We zijn er om te helpen!

Ook met andere diaconieën wordt nagedacht over hulpmogelijkheden, acties, besparingsadviezen als een slimme thermostaat en opstellen van overzichten voor hulp, toeslagen of subsidies. Verder hebben we in de vergadering gesproken over het collecterooster 2023, staat er een gesprek met de broeders van de kerkrentmeesters op de rol, zijn praktische zaken afgestemd en instanties waar we in participeren besproken. Voor de PPB wordt een nieuwe begeleider gezocht. De eerste ouderen contactmiddag lijkt organisatorisch op de rit met veel enthousiasme bij de stuurgroep, we bidden om zegen. Dat doen we ook voor de Oekraïners, de commissie heeft weer veel dekbedden en andere spullen mogen ontvangen.

We begonnen onze vergadering met Lukas 12:22-34. Weest niet bezorgd. Velen van ons maken zich zorgen, dichtbij, bijvoorbeeld over hun bedrijf, maar zeker ook over wat verder weg gebeurt. Wij leven in een vrij land en mogen vrijuit spreken, we hebben veel om dankbaar voor te zijn. Als je schat in de Hemel is en niet bij materiële zaken, geeft dat rust in een tijd waarin we ons over zoveel zaken bezorgd maken. ‘Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen’.

Person.svg

Ab Brandsen

Diaken (secretaris)