Nieuws uit het CvK

Op 18 september hebben we weer vergaderd. Hierbij enkele punten die voor u en voor jou van belang zijn.
- Blijkbaar veroorzaakt de koeling in de kerk bij zwoele zomerdagen veel condensvorming. Zowel op de vloer als in de verwarmingskelder. De koeling werkte wel goed. Op de galerij werd het maximaal 27 graden aan het eind van de dienst. We gaan kijken of een betere ventilatie dit kan voorkomen.
- De kelder van Eben-Haëzer lekt. Blijkbaar komt het van boven af en loopt het in de spouwmuur. Buitenom moet gegraven worden om dit euvel te verhelpen. Ook zal de binnenkant nog geïmpregneerd worden.
- We zien dat, ondanks de inspanningen van Jacco van Kooten, de website nog niet naar behoren werkt. Vaak worden activiteiten niet aan hem doorgegeven en staan ze dus niet op de site. We willen alle commissies en verenigingen vragen om de informatie, die er over hen op staat te controleren en alle wijzigingen en nieuwe activiteiten aan Jacco door te geven: webmaster@pknkwb.nl . Ook willen we de belangrijkste emailadressen in het kopje van de kerkbode en het kerkblad zetten. Voor kerkbode berichten naar kerkbode@pknkwb.nl, reserveringen voor de kerk of EH naar agenda@pknkwb.nl en afkondigingen naar afkondigingen@pknkwb.nl
- Dirk Kroon gaat na twee termijnen aan het eind van het jaar stoppen als kerkrentmeester en penningmeester. Hij blijft nog wel in de renovatiecie voor Eben-Haëzer. We moeten dus op zoek naar een nieuwe ouderling-penningmeester. We horen graag van u als u geschikte kandidaten weet. Dit wordt u trouwens ook nog via de kerkenraad gevraagd.
- We hebben dit jaar nog een vast contract voor gas. Omdat we volgend jaar ook voor Eben-Haëzer van het gas af willen, gaan we geen nieuw vast contract afsluiten en gaan we dus de markt volgen.
- Van de hogere organen van de PKN, de CCBB hebben we toestemming om de inrit naar de oude pastorie aan de Rehobothstraat te verkopen. Met het nieuwe fietspad door Oostbroek is deze voor de kerkgang overbodig geworden.
- Evan Bogerd is gevraagd om het concert ter ere van 40-jarig jubileum van ons orgel vorm te geven. Allemaal dus de agenda vrijhouden op 10 november!
- We gaan weer aan de gang met de rondgang voor de najaarsbijdrage aan onze kerk. U krijgt deze vanzelf in de bus.
College van Kerkrentmeesters