Nieuws uit het CvK

Op 8 januari hebben we weer vergaderd. Voor de eerste keer met onze nieuwe ouderling-kerkrentmeester Herm Schonewille erbij. Hierbij enkele punten die voor u en voor jou van belang zijn.
- Re RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) van de kerk is klaar. Gert heeft dit samen met FP Adviesbureau B.V. gedaan. Blijkbaar staan er in allerlei plaatsen teveel spullen, die daar niet horen. We gaan dit samen met de renovatie aanpakken.
- BHV, de KRM-ers en de kosters zijn weer toe aan hun jaarlijks BHV opfriscursus. Dat wordt 15 en 29 januari.
- We hebben nagedacht over de toekomst van de pastorie aan de Veluweweg. Door de hoge huurkosten en stookkosten is deze voor een evt. nieuwe predikant niet meer aantrekkelijk. We willen hem niet kwijt, maar wat dan wel?? We gaan er een keer samen met de diaconie over brainstormen.
- Een kwajongensstreek heeft ons een verbogen slagboom bij de kerk opgeleverd. Aangezien we de slagbomen toch nauwelijks gebruiken, gaan we deze weghalen. Het is ook te gevaarlijk als kinderen ermee gaan spelen.
- De contracten zijn klaar voor de verkoop van de stukjes grond aan de overzijde van de wadi bij het Hoevedorp. Eerdaags worden ze getekend. We waren ook bezig met de verkoop van de oprit naar de oude pastorie aan de Rehobothstraat. Daar is echter nog geen belangstelling voor.
- Het inleveren van de busjes voor het verjaardagsfonds en de voorjaarsbijdrage worden gecombineerd in maart. U hoort er nog van.
- Vorig jaar hebben we door de warmtepomp in de kerk zo’n € 10.000 bespaard, dat is best veel. Ook in Kootwijk werd € 800 bespaard. Zelfs Eben-Haëzer gebruikte maar 60%van het gas van eerdere jaren. Soms was het er wel wat koud, maar toch € 6000 minder uitgegeven!
- De taken binnen ons college zijn herverdeeld. Jan-Dirk gaat naar de AK, Herm gaat de ledenadministratie en het contractbeheer doen, Edwin gaat de administratie rond verjaardagsfonds en voor- en najaarscolllecte van Gert overnemen en Gert Schouten wordt onze nieuwe penningmeester.
- Tenslotte werd afscheid genomen van Dirk Kroon. Met Gods hulp is er de afgelopen 8 jaar veel voor elkaar gekomen. Hij blijft zich nog bezighouden met de renovatie ven Eben-Haëzer.
College van Kerkrentmeesters