Nieuws uit het CvK

Op 15 mei hebben we weer vergaderd. Dit keer samen met Tineke in de Kooi. Hierbij enkele punten die voor u en voor jou van belang zijn. -Blijkbaar is het naambord van ‘de Kooi’ een beetje vergaan. We gaan proberen een nieuwe te maken. -De bezetting van de middagdiensten in Kootwijk is niet meer wat het geweest is. Met name de diensten op Vader- en Moederdag trekken minder kerkgangers. Net als de diensten op 2e paasdag en 2e kerstdag. -Helaas is het automatische slot van Eben-Haëzer kapot en niet meer te repareren. Ook zijn dergelijke sloten niet meer verkrijgbaar. Toch willen we Eben-Haëzer ’s nachts graag op slot. Dit kan automatisch op een digitale manier waarop later ook andere deuren op aangesloten kunnen worden. Waarschijnlijk moeten we dan toch voor deze dure oplossing kiezen -Het legen van de bussen van het verjaardagsfonds is verplaatst naar september. U hoort hier nog van. Gert is bezig met het verzamelen van emailadressen, zodat u makkelijker op de hoogte gehouden kunt worden. -De gemeente heeft, zonder overleg, een dam gemaakt met duiker vanaf het Hoevedorp naar ons kerkpad. We willen met hen gaan overleggen wat ze ermee willen. _College van Kerkrentmeesters _