Luiden kerkklokken afgelopen vrijdag

Verschillende kerken in de Bommelerwaard hadden het initiatief genomen vrijdag 13 oktober van 19.00 tot 19.15 uur de klokken te luiden. Dit was ongeveer aan het begin van de Joodse sjabbat, een week na de brute aanval van Hamas. Het is een teken van steun aan Israël en een roep om gerechtigheid en vrede. Het is tevens een appèl tot aanhoudend gebed om Gods ontferming voor de getroffenen. Als moderamen van de Algemene Kerkenraad hoorden we dit vrijdagmorgen en hebben besloten hierbij aan te sluiten. Zoals verschillende andere kerken in de regio.