Kerkelijke bijdrage

We gaan weer richting het einde van het jaar, dus tijd om de balans op te maken. Er is geïnvesteerd in de toekomst, door de aanschaf van een warmtepomp. Dit gaat ons voor de komende jaren besparingen opleveren op ons energiegebruik. Echter moeten er nog wel een aantal zaken worden aangepakt om verdere kosten te besparen. Het Eben-Haëzer is nodig aan een opknapbeurt toe, de voorzieningen in het gebouw zijn niet helemaal meer van deze tijd. Ook zijn er de kosten voor energie, twee predikantsplaatsen en het pastoraal werk. Toch mogen we niet klagen. Elders zien we de kerkgang teruglopen, hier mogen we nog veel jonge gezinnen in de kerk zien. Hierdoor mogen we ons sterken met ons dagelijks voedsel van onze lieve Vader die ons dit alles schenkt. Laten we elkaar dan ook helpen om dit te kunnen blijven doen. Volgende week ontvangt u als lid van onze gemeente het verzoek om uw financiële najaarsbijdrage aan de kerk te schenken. Helpt u weer mee om zo het werk in onze gemeente in stand te houden? Wij verzoeken vriendelijk uw bijdrage:
- Via de bank over te maken (rek.nr. NL02 RABO 0305 5110 25 t.n.v. ‘Hervormde Gemeente Kootwijk/ Kootwijkerbroek `. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden!) of
- Contant in de daarvoor bestemde envelop te deponeren die in de week van 16 tot 21 oktober door een vrijwilliger bij u wordt opgehaald.
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Kootwijk/ Kootwijkerbroek