JOVO

Op woensdag 31 januari komt de JOVO-kring weer samen. Ook dit keer staan we weer stil bij een gelijkenis. We lezen Lukas 12: 13-21, waar Jezus vertelt over iemand die helemaal opgaat in zijn rijkdom. Iedereen is weer hartelijk welkom op de zolder van Eben-Haëzer. Vanaf 20.00 uur is er koffie en we beginnen om 20.15 uur. Tot dan! Ds. Visser