Enquête evangelisatiecommissie

Beste gemeenteleden, omdat we als evangelisatiecommissie graag willen weten waar u/jij als gemeente behoefte aan heeft, hebben we een enquête opgesteld.
Hierin bevragen we jullie op diverse onderdelen van gemeente-zijn. Met de resultaten hiervan kunnen we gerichter op pad omdat we dan een goed beeld hebben wat wordt gewaardeerd en wat beter kan.
Daarnaast zullen we de samenvatting van de resultaten ook openbaar maken aan de hele gemeente, zodat ook anderen hier verder mee kunnen, zoals bijvoorbeeld de kerkenraad.
De resultaten worden niet gebruikt om hier direct conclusies aan te verbinden, maar wel om richting mee aan te geven.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat er in onze gemeente speelt, hebben we uw/jouw hulp nodig! We willen vragen om de enquête zo volledig en eerlijk mogelijk in te vullen. De resultaten van de enquête zijn anoniem. De enquête kan gevonden worden op https://pknkwb.nl/vragenlijst en bij de uitgang van de kerk.
Eventuele vragen hierover kunnen gericht worden aan: evangelisatie@pknkwb.nl
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! Met vriendelijke groet, de evangelisatiecommissie