Commissie Veilige kerk

Als commissie Veilige Kerk willen we graag extra aandacht vestigen op welke wijze we een veilige kerk met elkaar kunnen zijn. Afgelopen november hebben we op de gemeenteavond met meerdere gemeenteleden hierover gesproken en graag willen we dit voortzetten. In de ochtenddienst in Kootwijkerbroek van 3 maart zal de dominee hieraan aandacht geven. Daarna zal het ook in het jeugd- en verenigingswerk besproken worden. Zondag 10 maart zal de morgendienst in Kootwijk in dit licht staan.
In onze kerkgemeenschap leven we in het besef dat we aan elkaar gegeven zijn. Daarom willen we in vertrouwen een gemeenschap vormen. We willen voorkomen dat er iets misgaat in de onderlinge verhoudingen. Het is belangrijk dat we binnen onze geledingen, verenigingen en clubs het gesprek aangaan over wat we een veilige omgeving vinden en hoe we elkaar aanspreken als we zaken horen en zien die niet thuis horen in een veilige omgeving. Dit kunnen ernstige zaken zijn zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat net zo goed niet veilig is, is iemand buitensluiten, niet serieus nemen, intimideren, kleineren, etc. Het is belangrijk dat we deze zaken herkennen, daar onderling afspraken over maken en elkaar daarop aanspreken.
Als iemand zich niet veilig voelt of grensoverschrijdend gedrag ervaart, kan er over gepraat worden met de vertrouwenspersonen, Lucia Jansen of Arjen Lagerweij, zie ook: https://pknkwb.nl/tag/veilige-kerk.