Kerkelijke bijdrage

Aankomende week ontvangt u als lid van onze gemeente het verzoek om uw financiële voorjaarsbijdrage aan de kerk te schenken. Helpt u weer mee om zo het werk in onze gemeente in stand te houden? Wij verzoeken vriendelijk uw bijdrage: -via de bank over te maken (rek.nr. NL02 RABO 0305 5110 25 t.n.v. ‘Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek’. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden !) - contant in de daarvoor bestemde envelop te deponeren, die in de week van 11 tot 15 maart door een vrijwilliger bij u wordt opgehaald. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek