Betekenis van de extra avondmaalscollecte

We hebben als diaconie de vraag gekregen waarom er tijdens de avondmaalvieringen een extra tafelcollecte wordt gehouden. We willen de betekenis van deze collecte graag toelichten. In de eerste gemeente was Avondmaal een gewone maaltijd. Gemeenteleden die vaak van heinde en verre en onder moeilijke omstandigheden samenkwamen, aten natuurlijk ook samen. Iedereen nam eigen eten en drank mee. Alles werd bij elkaar op de tafel gezet en een gedeelte ervan werd apart gehouden om te verdelen onder de armen. Onze avondmaaltafelcollecte herinnert daar nog aan. Zoals de Heer ons brood en wijn geeft, zo willen wij elkaar ook laten delen in wat we hebben. Het betekent dus niet dat mensen moeten ‘betalen’ om aan het Avondmaal deel te mogen. Of dat de kerk in deze collecte een extra inkomstenbron bron heeft gevonden. Nee, het gaat echt om een dankoffer aan de tafel bestemd voor de hulpbehoeftigen. Daarom heeft de avondmaalscollecte altijd een diaconale bestemming. Als diaconie willen we u aanmoedigen om deze week in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal ook bij dit aspect stil te staan. We wensen iedereen een gezegende voorbereiding.