Bericht van Heleen Dandash - van den Berg uit Libanon

Beste gemeente, we zijn alweer in de maand april aanbeland. In februari stond ik erbij stil dat ik inmiddels 5 jaar in Libanon woon en werk. Wat een tijd! Dit betekent ook dat jullie inmiddels ruim 5 jaar betrokken zijn bij wat er in Libanon gebeurt, zowel in het land als ook in het werk in Gods koninkrijk. Ik wil jullie daar eerst allerhartelijkst voor danken. Ik kan me niet voorstellen om níét in Libanon te wonen, het voelt echt zó mijn thuis. Tegelijk is het leven hier ook vermoeiend en vaak zwaar door diepe nood die er is. Er lijkt geen eind te komen aan de vele crisissen en dit zorgt ervoor dat de rek er bij de mensen uitgaat. Men begint steeds meer de moed en de hoop op verbetering te verliezen. Dit is zwaar en doet veel pijn. Tegelijk bevestigt daardoor de krachtige boodschap die we hebben: we leven namelijk niet voor het hier en nu op deze aarde. Nee, dit leven met al het lijden, het onrecht en de vele onbeantwoorde vragen, het is een voorbereiding op dat wat gaat komen. Het eeuwige leven op de nieuwe aarde. Dat maakt ook de urgentie dieper om meer en meer mensen te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk. Daarom voel ik me ondanks alles vaak enorm dankbaar en bevoorrecht om in dit deel van Gods Wijngaard te dienen. Ik wil u allen bedanken voor het trouwe, trouwe meeleven door middel van gebed, kaartjes, berichtjes en ook financieel. Wat een voorrecht om met zovelen in Nederland verbonden te zijn. Dit is ook een enorme bemoediging voor de mensen hier als ik dit met hen deel. Dank u wel! Ik wil u vragen om voortdurend te blijven bidden om doorzettingsvermogen, hoop en ook om de dingen te bekijken vanuit Gods perspectief, hoe moeilijk dat soms ook is. Hij overziet het grote geheel en Hem loopt niets uit de hand. En tenslotte een persoonlijke noot: Inmiddels zijn Wassim en ik zo’n 1,5 jaar gelukkig getrouwd. Wat zijn we de Heere God dankbaar dat we elkaar hebben in deze moeilijke tijden. We zijn ook intens dankbaar om mee te delen dat we, zo God het geeft, eind juni een kindje mogen krijgen. We ervaren dit dagelijks als een groot wonder en zijn dankbaar dat tot nu toe de zwangerschap voorspoedig en gezond verloopt. Aan God alle eer! Wilt u ons blijven meedragen in uw gebeden? Zonder de hulp en kracht van God kunnen we niet. Hartelijke groeten en in Christus verbonden, ook namens Wassim, _Heleen Dandash - van den Berg, zendingswerker GZB in Libanon _