Menu Sluiten

Aanmelden renovatie Eben-Haëzer

Renovatie Eben-Haëzer

Via dit aanmeldformulier kunt u zich opgeven om mee te helpen bij de renovatie. De formulieren worden gebundeld en als er voor u werk is wordt er contact opgenomen.

Ook willen we app-groepen maken van vrijwilligers, die zich voor dezelfde werkzaamheden opgegeven hebben, zodat iedereen snel benaderbaar is.

Wilt u het vakje bij het werk wat u wilt gaan doen aankruisen? Wilt u ook aangeven welke dag u het beste kunt helpen.