Renovatiecie EH

Op D.V. maandag 2 oktober om kwart over acht willen we de gebruikers weer uitnodigen in Zaal C om verder te praten over de wensen, die zij ingebracht hebben en hoe we daarmee omgegaan zijn. We nodigen hierbij de clubs, JV, kinderoppas en bijbelklas, de catechesegevers, de schoonmakers, kosters, begrafenisondernemers, krm-ers, leden van het moderamen etc. etc. weer uit om met een afvaardiging hier aanwezig te zijn.