Openbaring op de Ochtendvrouwenkring

Waarom bestuderen we zo’n moeilijk Bijbelboek? Wat is het doel daarvan?
Kort gezegd gaat het om volhouden. Dat we volhouden om te geloven in de moeilijke tijd voor Jezus terugkomt. Hoe kunnen we dat, als de meerderheid om ons heen niet meer geloofd, zelfs vijandig wordt? Door voorbereid te worden op lijden, lijden onder Gods oordelen om deze wereld tot bekering te roepen en lijden onder vijandschap van niet gelovigen, en er is niets wat ons leven zo heiligt als lijden. Door uit te gaan zien naar de toekomst die voor ons ligt als we ‘overwinnen’: Vrede met God, met onze omgeving en met onszelf op een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Een heerlijke toekomst!
Voorbereiding: lezen Openbaring 21 en 22 (nog beter hoofdst. 13 t/m 22). En Bijbelstudie 9 en 10. Het tweede deel van de ochtend zal er ook gelegenheid zijn om je vragen te stellen.
We nemen afscheid van Marieke als onze secretaresse en heten Gea van harte welkom in haar plaats. We maken de datum van ons slotuitje bekend. Er is iemand die op de kinderen kan passen! Heel erg welkom op deze laatste ochtend over Openbaring. Bid je mee om echte openbaring? Tot D.V. 10 april om 9.15 in Eben-Haëzer.
Adrianne, Mieke, Marieke, Elisabeth, Dikkie, Gea

Person.svg

Marieke Klok - Heij

Secretaris OVK