Kootjebroeksemarkt 2024

We mogen terugkijken op een mooie marktdag met overwegend droog weer. Een markt, die mogelijk is gemaakt door vele vrijwilligers, zowel tijdens de opbouw als op de marktdag zelf. Heel veel dank hiervoor.
Zonder jullie inzet is er geen Kootjebroeksemarkt. Een belangrijk gedeelte van de opbrengst komt uit de maandelijkse schuurverkoop en de oud ijzer opbrengst. Veel werk wordt er wekelijks verzet om de maandelijkse verkoop mogelijk te maken. Een speciaal woord van dank voor deze groep vrijwilligers.
Maar bovenal dank aan onze trouwe Vader, die het mogelijk heeft gemaakt, dat we samen bezig mochten zijn ter ere van Hem.

De opbrengst van de markt is afgerond €17.500,-. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld:

  • €7.500.- schuurverkoop en opbrengst oud ijzer van september t/m mei
  • €7.400.- marktverkoop
  • €1.329.- Oekraïne commissie
  • €1.202.- kledingverkoop tbv Ochtendvrouwenkring.

Het College van Kerkrentmeesters en de Zendingscommissie delen de opbrengst van markt- en schuurverkoop.

Bestuur Kootjebroeksemarkt en schuurverkoop.