Jubileum kerkorgel

Op vrijdag 10 november is het 40 jaar geleden dat het huidige kerkorgel in Kootwijkerbroek in gebruik werd genomen. In 2020 is het orgel uitgebreid met een nog ontbrekende stem: de dulciaan. Om zowel bij het jubileum als bij de uitbreiding stil te staan is er door een commissie van kerkrentmeesters en organisten een avond georganiseerd, waarop we het orgel uitgebreid kunnen horen, waarop we zingen met elkaar en waarop we uitleg krijgen met beeld en geluid over hoe ons orgel in elkaar steekt. Speciale medewerking zal worden verleend door ons vroegere gemeentelid Evan Bogerd, die momenteel organist is in de Westerkerk van Amsterdam. We hopen dat u en jij erbij zal zijn: vrijdag 10 november om 20.00 uur in de kerk van Kootwijkerbroek. De toegang is vrij en ook orgelliefhebbers van buiten onze gemeente zijn hartelijk welkom.