Geloofsopvoeding

Wil je als ouder dat je kind Jezus gaat volgen? Kunnen ze aan jou aflezen hoe dat moet? Wil jij als ouder geloofwaardig zijn? Als je verantwoordelijk bent voor de opvoeding van je kinderen is het goed om te beseffen dat je voorbeeld zéker zo belangrijk is als je woorden! Kinderen leren door te kijken. Wat ze zien moet in overeenstemming zijn met dat wat ze horen. De meeste kinderen binnen onze gemeente zijn gedoopt. In taal van het doopformulier: ‘als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond’. Dat houdt nogal wat in! God heeft ons als ouders geroepen om onze kinderen daar verder in te ‘onderwijzen’. En dat is zeker niet makkelijk! Als gemeente en als ouders kunnen we elkaar daarin helpen. De werkgroep Geloofsopvoeding heeft verschillende activiteiten ontwikkeld om samen als ouders over (geloofs-)opvoeding na te denken en concreet te maken. Op D.V. woensdag 24 januari willen we op een introductieavond graag het een en ander toelichten. Daarnaast willen we graag met jullie in gesprek gaan. Inloop vanaf 19.30 uur, dan hopen we om 19.45 te starten. Iedereen van harte welkom! Werkgroep Geloofsopvoeding