Dank vanuit de werkgroep Oekraïne

Het stamppotbuffet op vrijdag 19 januari werd een mooi samenzijn. Dank aan alle kooksters thuis voor de heerlijke stamppot en de voortreffelijke nagerechten, die jullie maakten. Ook hartelijke dank aan alle aanwezigen voor jullie komst en het prachtige bedrag (incl. bedrag via QR code van € 1222,95) wat aan het eind van deze avond werd ontvangen voor Oekraïne. Op deze avond mochten we ons dicht bij de mensen in Oekraïne voelen door de verhalen van één van de chauffeurs, de brief van pastor Valentin en de Oekraïense gast, die vertelde en prachtig zong. We besloten de avond met het zegenlied, aangepast voor de Oekraïense mensen ‘Zegen hen Algoede, neem hen in Uw hoede’. Dit werd opgenomen en gaat doorgestuurd worden naar Pastor Valentin. Dank aan de vele mensen, die een bijdrage leverden aan deze avond. We denken daarbij ook aan hen, die er niet waren, maar ons werk en deze avond financieel steunden en niet te vergeten aan hun gebed voor de mensen in Oekraïne.