Hulp voor Oekraïne

Deze week is er een Paasgroet gestuurd namens de gemeente aan Pastor Valentin en de mensen van Cherson. Wij wensten hen een Gezegend Paasfeest toe, waarbij zij ook in deze oorlogssituatie bijzonder bemoedigend en versterkt mogen worden door onze Levensvorst van Pasen. Dank aan u en jullie voor de collecte op biddag j.l. Daarvoor zijn deze week in Oekraïne 60 voedselpakketten ‘pakketten met hoop’ uitgedeeld. Dank voor alle medewerking in de afgelopen maand; snoep verkopen, taarten maken en dank aan iedereen die kocht in de afgelopen maand. We kregen gratis 200 bijbels en 200 platenboeken over het leven en werk van Mary Jones van de Gereformeerde Bijbel Stichting bestemd voor de TB kliniek in Cherson. Ook staan er al weer generatoren klaar. We worden gezegend met veel gevers voor dit werk! Op de nieuwe website van onze gemeente vindt u inmiddels een prachtige serie foto’s van het stampottenbuffet, gemaakt door Alfred van Baaren. Tot slot vragen we u en jou te bidden voor de mensen betrokken bij deze oorlog. Wij besloten onlangs de werkgroep vergadering met het gebed wat we lazen van een Oekraïense predikant, en geven graag een gedeelte hiervan aan jullie door: ‘Bescherm Oekraïne. Troost de gezinnen van gesneuvelden. Geef genezing aan gewonden en verminkten. Ondersteun en herstel slachtoffers, (krijgs)gevangenen, en mensen die verkracht zijn. Eindig deze oorlog, geef Uw vrede op aarde en in lijdende harten. Ontvang lof, glorie en eer, Vader, Zoon en Heilige Geest’. _Een gebed om met hen mee te bidden. Een hartelijke groet, _de werkgroep Oekraïne