Bijbelkring Kootwijk

Op dinsdagavond 6 februari komen we weer samen in ‘De Kooi’. Dit keer lezen we Nehemia 8: 1-13 en we lezen daarnaast hoofdstuk 5 uit ons boekje: ‘Schuldbewust leven met blijdschap.’ We hebben al heel wat kunnen leren uit het bijbelboek Nehemia en ik hoop dat dit de komende keer ook weer zo zal zijn. Vanaf 20.00 uur is er koffie en we beginnen om 20.15 uur. Ds. Visser