Bijbelkring Kootwijk

Op dinsdag 12 december zal de Bijbelkring in Kootwijk weer samenkomen. De vorige keer kon onze bijeenkomst helaas niet doorgaan, maar nu willen we de draad weer oppakken. We lezen Nehemia 2: 1-10 en we bespreken hoofdstuk 2 uit ons boekje: Planning gaat hand in hand met spanning. Vanaf 20.00 uur is er koffie en we beginnen om 20.15 uur. Ik hoop dat iedereen er weer bij kan zijn. Ds. Visser