Bijbelkring Kootwijk

Op dinsdag 7 november zal de Bijbelkring in Kootwijk weer samenkomen. We lezen dan Nehemia 2: 1-10 en we bespreken hoofdstuk 2 uit ons boekje: Planning gaat hand in hand met spanning. De vorige keer was er goede opkomst, maar er is altijd nog plaats voor nieuwe deelnemers. Vanaf 20.00 uur is er koffie en we beginnen om 20.15 uur.
Ds. Visser