Beleidsplan

Het is op deze plaats al enige tijd stil rondom het beleidsplan 2023-2028. Maar dat betekent niet dat we als kerkenraden en beleidsadviescommissie ook stil gezeten hebben. We hebben vanuit de diverse geledingen in de gemeente input opgehaald voor het beleidsplan. We zijn als kerkenraden diverse keren extra bij elkaar gekomen om over deelonderwerpen te spreken en koers en visie te bepalen. Daarin worden we ondersteund door een extern kerkelijk adviseur. Dat heeft er in geresulteerd dat er nu een beleidsplan ligt dat in eerste lezing door de kerkenraden is vastgesteld op 25 mei 2023. Dit beleidsplan is nu ter inzage beschikbaar op https://pknkwb.nl/tag/beleidsplan Alvorens het beleidsplan definitief vast te stellen, willen we u en jou als gemeenteleden de gelegenheid geven om er op te reageren. Dat mag schriftelijk bij de scriba AK, maar ook tijdens de gemeenteavond die we hiervoor willen beleggen op donderdag 23 november. De kerkenraden hopen deze reacties dan in december te bespreken en zo nodig te verwerken, waarna het beleidsplan definitief vastgesteld kan worden door de kerkenraden. _Kerkenraden wijk 1 en 2 Algemene Kerkenraad _