Menu Sluiten
Placeholder vloer bruin.webp
02 oktober 2023

Update renovatiecie EH

vanaf 20:15 tot 22:30 uur

Nieuws uit de Renovatiecie EH

Op 4 september hebben we weer vergaderd, dit keer samen met Wouter Hazeleger om ons te laten bijpraten over de brandveiligheidseisen. Gert van den Berg heeft de tekeningen aangepast en die willen we weer samen met de gebruikers van Eben-Haëzer bespreken Op D.V. Maandag 2 oktober om kwart over 8 willen we de gebruikers weer uitnodigen in Zaal C om verder te praten over de wensen, die zij ingebracht hebben en hoe we daarmee omgegaan zijn. We nodigen hierbij de clubs, JV, kinderoppas en bijbelklas, de catechesegevers, de schoonmakers, kosters, begrafenisondernemers, krm-ers, leden van het moderamen etc. etc. weer uit om met een afvaardiging hier aanwezig te zijn. De tekeningen zijn nog niet definitief, we hopen 28 oktober nog in de buurt te gaan kijken naar vergelijkbare gebouwen en we gaan nog een binnenhuisarchitect vragen om mee te denken over de inrichting. Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Uw ideeën, deskundigheid en inzet zijn van harte welkom. In later instantie willen we u als gemeente uit nodigen om de plannen te bekijken en gaan we alle vrijwilligers vragen wat zij voor ons kunnen betekenen.